שימו לב! עקב המצב בארץ צפויים עיכובים במסירת חלק מהמשלוחים, תודה על ההבנה.

תקנון ותנאי שימוש

תקנון החנות המקוונת באתר האינטרנט "קול הלשון"

השימוש בשירותי החנות המקוונת של אתר האינטרנט של "קול הלשון (או ‘החברה’) על תכניו והשירותים הניתנים בו, מהווים הסכמה מראש לכל התנאים הקבועים בתקנון זה.

 • “האתר” – אתר האינטרנט של קול הלשון שכתובתו kolhalashon.com
 • “התקנון”- תקנון אתר האינטרנט כמפורט במסמך זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי החברה.
 • "שירות האתר”- שירות הלקוחות של החברה שפרטיו להלן בסוף התקנון.
 • "רישום”- הזנת פרטים אישיים של לקוח בטופס המיועד לכך באתר.

שימוש באתר

 1. לצורך ביצוע רכישת מוצרים באמצעות האתר, על הרוכש למסור פרטים אישיים שלו,
 2. רישום לאתר הוא לשימוש אישי של הלקוח הרשום. אין לרשום לאתר האינטרנט אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו.
 3. באחריות הלקוח שפרטי ההרשמה נכונים ובאחריות הלקוח לעדכן באתר, כל שינוי שחל בפרטיו, כפי שפורטו בהרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו.
 4. האתר ונותני השירותים לאתר אינם מקבלים על עצמם כל אחריות לתכנים המפורסמים באתר בעיקר על ידי גורמים חיצוניים.
 5. יובהר כי החברה והאתר אינם מתחייבים כי ההרשמה לאתר נותנת לנרשם זכות לקבל הטבה או הנחה כלשהי, זכות לקבל, דיוור ישיר, עדכונים על מבצעים, הנחות כלשהן וכל כיוב'. החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפרסם ולתת הנחות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, וכל רכישה באתר מחויבת בתשלום מע”מ כדין.
 7. תשומת ליבך למסמך "מדיניות פרטיות ומידע" של אתר קול הלשון שמצורפת לאתר האינטרנט של "קול הלשון" ותקנון החנות דנן הינו בנוסף אליו ולא מחליף אותו.

 

מדיניות אספקה ומשלוחים

 1. התשלום בכל רכישה באתר ייעשה באמצעות בכרטיס אשראי רגיל בלבד. החברה לא מתחייבת לקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר (לרבות – ומבלי לגרוע, תווי שי, תווי קניה, נקודות, כרטיסי חיוב מיוחדים, כרטיסים נטענים, כרטיסי הנחה ו/או מבצע כלשהם ולרבות כאלה המקנים זכות לכפל הנחות). הגולש באתר מוותר בזאת על כל זכות לרכוש מוצרים באתר באמצעי תשלום שלא יאושר מראש על ידי החברה.
 2. בסיום ביצוע ההזמנה, יישלח למזמין דואר אלקטרוני (לפי הפרטים שמסר הקונה בהרשמה) עם פרטי ההזמנה שביצע הקונה. הודעה זו תהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי.
 3. הזמנה המבוצעת באמצעות אתר האינטרנט תחויב ותישלח ללקוח רק לאחר הכנת המוצר/ים למשלוח ללקוח (לעיתים הדבר כרוך באיסוף המוצר מצד ג'). החברה תפעל להכנת המוצרים למשלוח בהקדם האפשרי ולכל המאוחר בתוך 7 ימים מיום ביצוע ההזמנה. ניתן להתעדכן בסטטוס (מצב) ההזמנה בלשונית "החשבון שלי" באתר או באמצעות פניה טלפונית לשירות הלקוחות של החברה (בשעות עבודה מקובלות).
 4. השליחות דרך "משלוח עד הבית" מתבצעת על ידי חברת שליחויות חיצונית עמה תתקשר החברה. לאור האמור המשלוח אינו באחריות החברה. חברת השליחויות התחייבה לחברה לספק שירות מהיר ואיכותי עד בית הלקוח. מחיר המשלוח יהיה כנקוב בביצוע ההזמנה (שימו לב שיש מוצרים שמדובר במשלוח כפול – איסוף מצד ג' ואח"כ משלוח ללקוח – והדבר בא לידי ביטוי במחיר המשלוח ובפרק הזמן שהוא ייקח). זמן האספקה שדורשת החברה מחברת השליחויות יהיה תוך 5 ימי עבודה ממועד יציאת המשלוח מהחברה או מי מטעמה לרוב האזורים בארץ. לאילת המשלוח יהיה תוך 10 ימי העבודה. כל תנאי המשלוח יהיו בכפוף לתנאי חברת השליחויות. אין החברה לוקחת אחריות בגין עיכובים שינבעו מחמת שביתות, מגיפה, מצב בטחוני קשה וכל כיוב'.
 5. בביצוע הזמנה לחו”ל, ייתכן שיושתו על המוצר שהוזמן מיסים, היטלים ו/או תשלומים שונים החלים במדינה אליה הוזמן המוצר. בנוסף מחיר המשלוח לפי מחיר חברת השליחויות, תשלומים אלה יחולו על הלקוח בלבד.
 6. מחירים המוצגים באתר מתעדכנים באמצעים ממוחשבים ומטבע הדברים עלולות לחול תקלות במחיר המוצג. ככל שיחולו תקלות כאמור, "קול הלשון" תהא רשאית לבטל את העסקה והמוצרים לא יישלחו ללקוח. כמו"כ "קול הלשון" שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את המבצעים וההטבות המפורסמים באתר או בכל מקום שהוא, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לאחר פרסומם באתר האינטרנט.

מדיניות החלפת מוצרים שנרכשו באתר

 1. לא ניתן לבטל עסקה ו/או להחליף ו/או להחזיר מוצרים להורדה מהאתר, וכן מוצרים וירטואליים.
 2. בהתאם למדיניות החלפת / ביטול המוצרים של החברה, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981 , ניתן להחליף כל מוצר (למעט המוצרים בסעיף 14) שנרכש באתר, אך ורק באמצעות משלוח בקשה בכתב בדוא”לshop@kolhl.com , בכפוף לתנאים הבאים: (1) המוצר במצב חדש, לא נעשה בו שום שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית. (2) המוצר נרכש בסכום גבוה מ-50 ₪. (3) בהצגת קבלה. (4) מחיר המשלוחים יחול על הלקוח ובאחריותו בלבד על שלימות המוצר. (5) לשליחת המוצר ישירות לפי הפרטים והכתובת שהלקוח קיבל מחברת "קול הלשון" הפרטים והכתובת ישלחו באמצעות הדוא"ל של קול הלשון. (6) ניתן להחליף / לבטל את המוצר בתוך 10 ימים מיום רכישת המוצרים (המופיע על הקבלה).

בהחלפת מוצר, תמורת המוצרים שיוחזרו יינתן מוצר חלופי בהתאם לסכום הרשום בקבלה.

אופן קבלת ההחזר הכספי: ככל שהלקוח עומד בתנאי סעיפים לעיל ובהתאם לדין, ההחזר יבוצע באותו האופן בו בוצע התשלום ובתוך 7 ימי עסקים ממועד הביטול.

הסכום ששילם הלקוח בפועל עבור כל ספר הוא הסכום שיינתן לו כזיכוי/החזר בעת החלפה/ביטול עסקה.

 1. מוצרים שנרכשו במבצע או במכירה מיוחדת, מדיניות החלפת/החזרת המוצרים תהיה בהתאם לתקנון המבצע או המכירה המיוחדת, המפורסמים באתר.

קניין רוחני

 1. ‘האתר הוקם ע"י קול הלשון בהשקעה רבה וכל מה שמופיע וקיים באתר ותכניו, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי לרבות מוניטין וכל זכות דומה אחרת בין אם רשומים ובין אם לאו – הינם קניינו הרוחני של חברת קול הלשון. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של "קול הלשון". גולשי האתר אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת מראש ובכתב ע"י "קול הלשון".

 

חנות "קול הלשון shop@kolhl.com