שרביט הזהב – הרב אברהם צבי קלוגר

28.80

זמינות: במלאי

עשרות מאמרים בפנימיות עבודת ימי הפורים , ארבעת הפרשיות ומחית עמלק , עבודת השמחה , עבודת ביטול הדעת במשתה היין , ועוד . כאשר מריבוי המאמרים עולים ובוקעים דברי השי"ת לעמו ישראל " אהבתי אתכם אמר ה' " , גם בחשכת הגלות ובהסתרה שבתוך ההסתרה . רוב הספר הוא מאמרים חדשים שעדין לא נדפסו , וחלקו נלקט מתוך מגוון ספרי ' נזר ישראל ' על ימי הפורים