קונטרס היתר עיסקא כהלכתו + שטר היתר עיסקא בעברית – הרב פנחס וינד

25.60

זמינות: במלאי

מק"ט: 101317 קטגוריה: תגיות: ,

בד בבד יצא לאור בסייעתא דשמיא, ערכה מיוחדת, הכוללת שטר עם הנוסח המדוייק של "היתר עיסקא". הכולל כל סוגי שטרי העיסקא, כי כידוע יש לערך שתים עשרה נוסחאות של היתר עיסקא בספרי הפוסקים, וכל נוסח היתר עיסקא מיועד לצורך דבר אחד, וכאן ערכנו בסיוע גדולי פוסקי זמנינו נוסח היתר עיסקא אחיד העונה לכל הצרכים בכל סוגי העיסקאות, לפסיקה, טרשא, ערב, וכו'. וזכינו לקבל על נוסח זה הסכמות של הרבה גדולי זמנינו אשר חלקם איתנו ב"ה, וחלקם כבר אינם איתנו, שכולם סמכו פה אחד על נוסח זה כי הוא הנוסח המדוייק אותו צריך לעשות היום. ואכן נתקבל נוסח זה בתפוצות ישראל, וכבר יצא באלפי עותקים, וישראל עם קדוש רוצים לדעת את המעשה אשר יעשון.

מלבד זאת, הוספנו לשטר קונטרס ובו ביאורים על כל פרט ופרט שב'היתר עיסקא', להבין ולהשכיל לכל אחד מה עושה ההיתר עיסקא, ובמה הוא משנה את כללי העסק שהוא עושה, וכידוע הרבה פוסקים סוברים, כי בלא להבין מה זה היתר עיסקא, אין ההיתר עיסקא מועיל, וקרובים להיכשל ח"ו באיסורי ריבית דאורייתא ודרבנן.

בשנים האחרונות זכינו בעז"ה לתרגם את ההיתר עיסקא גם לאנגלית לצרפתית, לספרדית ולרוסית, ונמכרו מאות ואלפי עותקים גם בשפות אלו, ובזה זכינו להרחיב את גבולות הקדושה, ולהציל מאות אנשים וסוחרים מלהיכשל באיסור ריבית.