ספר התשובות חלק א – הרב פנחס וינד

41.60

תשובות מעשיות בהלכות ריבית חלק א

זמינות: במלאי

מק"ט: 101312 קטגוריה: תגיות: ,

זכינו להוציא בסייעתא דשמיא "ספר התשובות על הל' ריבית", שנתקבל בעז"ה באהבה וחיבה אצל תלמידי חכמים ובעלי בתים, למעלה מן המשוער.

מטרת הספר הייתה, כי בשונה ממקצועות אחרות בתורה, הרי שבהלכות ריבית גם אחרי לימוד ההלכות על בוריים, נשאר קושי מיוחד לחבר את המציאות והשאלה למעשה בה עומד האדם עכשיו לאיזו הלכה היא שייכת, ולאיזה סעיף בשולחן ערוך אפשר לדמותו, כאשר בכל שאלה כל פרט משנה את המציאות וההלכה, והדברים ידועים היטיב לכל המתמצא קצת בהלכות אלו.

ולכן הבאנו ב"ספר התשובות" שלוש מאות שאלות ותשובות קצרות, כאשר לכל תשובה מבואר בצידה כשולחן הערוך ומוכן לפני האדם סברת האיסור וההיתר, ולאיזה נידון בשו"ע היא דומה, ולמה יש לפסוק בשאלה זו כן. והדבר יכול לעזור, הן לתלמידי חכמים הלומדים הלכות אלו, להיכנס יותר לעולם המציאות לדעת לאיזה פרט דומה מעשה זה, והן לבעה"ב לראות בחוש בכל מציאות איך שייך בה ריבית,

וב"ה שהספר התקבל בתפוצות ישראל, ומשמש להרבה דיינים כספר מפתח למצוא כל שאלה למעשה היאך לפסוק בה, וכן להרבה מגידי שיעורים על פרק איזהו נשך בלימוד דף היומי או בישיבה, או באמירת שיעורים על הלכות אלו, למצוא שאלות למעשה הנוגעים לכל אחד ואחד, וכך למצוא מסילות ללב השומעים ולהחדיר בהם איסורים אלו, וכן שמענו מבעלי בתים הרוצים להחדיר ידיעת הלכות אלו אצל בני משפחתם, ומציעים בשולחן השבת שאלות מהספר, ונעשה מזה דיון שלם וכל בני המשפחה מתפלפלים יחד, ובכך מתחדד אצלם נושא הרבית ביתר שאת וביתר עוז.