מרפא לשון – הרב אברהם צבי קלוגר

28.80

שמירת הלשון

זמינות: במלאי

שערי הספר פותחים צוהר לקבל אור חדש על ענין " שמירת הלשון " , שהאירו מרן ה'חפץ חיים ' זי"ע בעולם בחיבורו על הלכות לשון הרע . הדברים מזיישבים דעת ולב – להאיר ולעורר את עומק ההסתכלות על כל עניני בין אדם לחבירו , באור האמונה בקדושת ישראל ובקדושת חלקו בתורה של כל יהודי . המאמרים מושתתים על יסודות חז"ל הקדושים ומבוארים בטוב טעם על פי הקדמות מהזוה"ק וספרי חסידות – לבאר כיצד רפואת הלשון היא המפתח הכללי לשלוות הנפש בינה לבין עצמה , בין איש לרעהו , ולפרישת רחמים וחיים ושלום על קהילות ישראל ובתי ישראל – באור השלום בין ישראל לאביהם שבשמים