מגילת אסתר, מדה כנגד מדה – הרב אהרן פסין

59.00

זמינות: במלאי

גלימה למגילה. ליקוט נרחב ועיון בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים בביאור המדה כנגד מדה במגילת אסתר. מלוקט מג' חלקי ספר מדה כנגד מדה עם חידושים הוספות. ונלווה אליו "עד דלא ידע – בהלכה ובאגדה" – לגימה במגילה. סובב והולך בכ-350 ביאורים, ואופנים בהלכה ובאגדה, לביאור מימרת רבא (מגילה דף ז:): "מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי". דרוש, מוסר, השקפה, פלפול, השלכות הלכתיות מרתקות, סיפורים, חידות וגימטריאות, משולבים בעובדות והנהגות מגדולי הדורות. כולל ביאורים, הערות ותשובות ממו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א.