לקראת הגאולה – הרב אהרן זכאי

32.00

על ביאת המשיח וסיפורים על הציפייה לגאולה

זמינות: במלאי

דברי רבותינו הקדושים בתלמוד ובמדרשים על ביאת משיח צדקנו וזמן הגאולה והישועות והנחמות שיהיו בזמן הגאולה וכן מעשיות נפלאות על רבותינו הקדושים כיצד ציפו בכל רגע לביאת משיח צדקנו