מבצע!

ופריו מתוק סט 5 חלקים – הרב יצחק זילברשטיין

265.00 240.00

פניני הלכה בנושאי אקטואליה ע"פ פרשיות השבוע

ופריו מתוק בראשית - הרב יצחק זילברשטיין

פניני הלכה בנושאי אקטואליה ע"פ פרשיות השבוע

במלאי

ופריו מתוק שמות - הרב יצחק זילברשטיין

פניני הלכה בנושאי אקטואליה ע"פ פרשיות השבוע

במלאי

ופריו מתוק ויקרא - הרב יצחק זילברשטיין

פניני הלכה בנושאי אקטואליה ע"פ פרשיות השבוע

במלאי

ופריו מתוק במדבר - הרב יצחק זילברשטיין

פניני הלכה בנושאי אקטואליה ע"פ פרשיות השבוע

במלאי

ופריו מתוק דברים - הרב יצחק זילברשטיין

פניני הלכה בנושאי אקטואליה ע"פ פרשיות השבוע

במלאי

הספר מלא וגדוש בנושאים אקטואליים תורניים, ומעשיים והנהגות מגדולי הדורות. לאורך כל הספר שזורים
סיפורים מרתקים מהחיים, שבעקבותיהם התעוררו שאלות מרתקות שהגיעו אל שולחנו של רבנו המרא דאתרא שליט"א,
שבדרכו הייחודית השיב על השאלות באופן מקורי.
כבר בהצצה ראשונה אל דפי הספר, אפשר לראות שהמחבר עשה את מלאכתו בצורה הטובה ביותר, וכוונתנו בעיקר אל
צורת הרצאת הדברים, והעלאתם על הכתב, שנעשתה בצורה מושכת ומרתקת, בדיוק כפי שהגר"י זילברשטיין מביא את
העניינים בשיעוריו.
יתרון נוסף מאין כמוהו מתבטא בסידור הדברים על סדר הפרשיות. באופן זה יוכל כל אבא להעלות את הדברים על
שלחן השבת שלו, ולגרות את בני הבית בחידות הקשורות לנושאי הלכה, והמתובלות בשאלות היומיומיות המתעוררות
אצל כל יהודי ויהודי.
הדברים נערכו בשפה השווה לכל נפש, ובצורה נפלאה, המביאה לחשקת התורה, על ידי תלמידו הרה"ג רבי א. חזני
שליט"א, מחבר סדרת הספרים הנודעת "והערב נא", וספר הילדים המאויר "אחת שאלתי".

מלבד השאלות המרתקות, מופיעים בספר מעשים והנהגות ודברי אגדה וחיזוק מאלפים.
בסיום כל פרשה, מופיע קובץ חידות מרתקות, באופן שכל אבא יוכל להעלות את השאלות והחידות על שולחן השבת שלו,
ולגרות את בני להשתתף בדיון הלכתי מאלף וסוחף…