מבצע!

והערב נא (סט 3 חלקים) – הרב יצחק זילברשטיין

159.00 137.00

נושאים אקטואליים תורניים כולל מעשים והנהגות מגדולי הדורות ע"פ פרשיות השבוע, עם פניני הלכה ודרוש משולחנו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין, ונלווה אליו קובץ "דברי חכמים וחידותם"

והערב נא חלק א - הרב יצחק זילברשטיין

נושאים אקטואליים תורניים כולל מעשים והנהגות מגדולי הדורות ע"פ פרשיות השבוע, עם פניני הלכה ודרוש משולחנו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין, ונלווה אליו קובץ "דברי חכמים וחידותם"

במלאי

והערב נא חלק ב - הרב יצחק זילברשטיין

נושאים אקטואליים תורניים כולל מעשים והנהגות מגדולי הדורות ע"פ פרשיות השבוע, עם פניני הלכה ודרוש משולחנו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין, ונלווה אליו קובץ "דברי חכמים וחידותם"

במלאי

והערב נא חלק ג - הרב יצחק זילברשטיין

נושאים אקטואליים תורניים כולל מעשים והנהגות מגדולי הדורות ע"פ פרשיות השבוע, עם פניני הלכה ודרוש משולחנו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין, ונלווה אליו קובץ "דברי חכמים וחידותם"

במלאי