הגדה של פסח, שרפי קודש – הרב שלום מאיר וולך

72.00

הגדה של פסח עם סיפורים מאלפים מרבותינו שרפי קודש, היהודי הקדוש והרבי רבי בונים מפרשיסחא ותלמידיהם הקדושים לדורותיהם

זמינות: במלאי

הגדת " שרפי קדש " – מאות סיפורים מאלפים ממקורות נאמנים מרבותינו הקדושים לבית פרשיסחא קוצק וגור – ווארקא אמשינוב ואלכסנדר – איזביצא ראדזין ולובלין – ביאלה סטריקוב וסוכאטשוב – קוזמיר זוולין ומודז'יץ – גוסטינין רדזימין ועוד , ראשי אלפי ישראל בפולין , זכותם תגן עלינו .
הרבי הקדוש מקוצק זצ"ל אמר , שהוא נעשה חסיד מזקן אחד שסיפר מעשיות מצדיקים הקדושים . ואמר : הוא סיפר ואני שמעתי . והבן " ( שיח שרפי קודש א , שסה ) . מצות ליל סדר , בסיפור יציאת מצרים . כי גדול כח הסיפור , להשפיע על המספר והשומע כאחד : " ולמען תספר באזני בנך … וידעתם כי אני ה ' . " וידעתם , המספר והשומע , שניהם יושפעו וידעו !
הספר מכיל מאות סיפורים המשרישים אמונה בה ' ובעבדיו , גדושים בלקחי חינוך ומידות טובות , ששובצו ביד אמן על סדר ההגדה בלשון רהוטה ושפה קולחת , להאיר עיניים ולעורר לבבות בליל קדוש זה של פה סח .
את הגדת הסיפורים " שרְפי קדש " משלימה הגדת " נעם שיח " , ובה אימרותיהם ודברי תורתם של רבותינו לבית פרשיסחא וממשיכי מורשתם , שביבי אש מלאים זיו ומפיקים נוגה להגביה מושגים ולהלהיב הלבבות .

משקל 0.8 kg
מידות 24.5 × 17.5 cm