בזאת יבא אהרן – הרב אהרן פסין

48.00

זמינות: במלאי

. חידושי תורה, ובירורי הלכה ערוכים על סדר פרשיות התורה, שזורים ומתובלים בתשובות, מעשים והנהגות, עצות והארות, ונלווה אליו שו"ת ממרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל ומעוד גדולי ישראל.