אשיחה בחוקיך (סט 5 חלקים) – הרב אברהם צבי קלוגר

144.00

שיחות רעווא דרעווין על הפרשה ושבת, ועל עבודת השם

זמינות: במלאי

שיחות קודש הנאמרים בקהל עם בעת " רעוא דרעוין " הנחלקות לג ' מערכות בכל פרשה : שיחה א ' – " רעוא דרעוין " – על עומק קדושת הזמן , באור פנימיות תורת החסידות . שיחה ב ' – " אשגבהו כי ידע שמי " – עומק המדובר בפרשה ומשמעותו בשמות הקודש , ע"פ תורת האריז"ל והרש"ש , וע"פ אור החסידות למרן הבעש"ט הק ' ותלמידיו , ובפרט בדרך משנת אדמוה"ז בעל התניא נבג"מ . שיחה ג ' – " קרבה אל נפשי גאלה " – שיחות בעבודת השי"ת וביראת שמים , במעברי הנפש והזבזנים , המיוסדות על עניני הפרשה , ע"פ אור החסידות , הבעש"ט הק ותלמידיו ותלמידי תלמידיו זי"ע .