אני ה' רופאך – הרב אהרן זכאי

32.00

ענייני רפואה ואמונה

זמינות: במלאי

דברי רבותינו הקדושים בתלמוד במדרש ובאגדה בענין רפואת האדם ובטחון החולה בבורא העולם ובמעלת מצות ושכר ביקור חולים ועידודם וסגולות שונות ומועילות לריפוי מחלות שונות וכן סגולות לשמחה והסרת עצבות ועין הרע בתוספת : הלכות קצרות בדיני ביקור חולים