אוהל מועד – הרב יהודה אייזנשטיין

30.00

גלות וגאולת מצרים, גאולת מצרים, שורש כל הגאולות, סיפור וזכירת, יציאת מצרים, חג הפסח, ליל הסדר, ספירת העומר, שביעי של פסח, שירת הים, השבת זכר ליציאת מצרים
לחץ כאן לדוגמא של הספר

זמינות: במלאי

מק"ט: 101452 קטגוריה: תגיות: , ,

העמקה והתבוננות בגלות וגאולת מצרים וענייני חג הפסח
עולם המחשבה וההעמקה התעשר השבוע עושר רב, עם הופעתו של ספר ייחודי וחסר תקדים, המופיע כדבר בעתו, לקראת ימי הגאולה וחג הפסח הממשמש ובא.
ספר 'אהל מועד' בענייני גלות וגאולת מצרים, פרי רוחו של הגאון רבי יהודה אייזנשטיין שליט"א, מפארי ורבני ישיבת מיר המעטירה, מעורר השתאות בהיקפו הבלתי רגיל בכל קנה מידה, ובעיקר, בחדירתו לעומק הסוגיות המחשבתיות שבספרי רבותינו מאורי המחשבה והדעת, בראשם רבותינו הגר"א והרמח"ל זי"ע, כפי שנמסרו מפי כתבם ומכתבי תלמידיהם.
בית מדרשם של ענקי המחשבה היוה מאז ומעולם מקור השראה נרחב למבקשי דעת החפצים להעמיק ולקנות חכמה ברבדים היותר עמוקים של תורתינו הק' ומועדי השי"ת. בני העליה המועטים ששתלם הקב"ה בכל דור מצאו תמיד את דרכם למעיין המפכה בעוז מממעקיה הבלתי נדלים של תורתנו הקדושה ומצוותיה היקרות מפז, והיו הדברים להם כמים קרים על נפש צמאה.
ספר 'אהל מועד' שיצא זה עתה ממכבש הדפוס, מצטרף לאותם ספרי העמקה החושפים בפני הלומד רבדים חדשים ופנימיים בעניינים שהורגלנו בהם לכאורה מילדות. בספר מופיעים כתשעים מאמרים, מקיפים אך קצרים יחסית, שכל אחד מהם הוא בבחינת תורה שלמה ממש, ומהוה בעצם נקודה מחשבתית יסודית ממנה ניתן להרחיב דעת ולקבל מבט רחב על ענייני גאולת מצרים, ליל הסדר, חג הפסח, קריעת ים סוף ושירת הים, ימי הספירה וכור ההיתוך לקראת קבלת התורה.
הסדר המופתי של הספר – יחד עם מפתח העניינים הפרקטי שבסופו – מגיש ללומד בצורה נגישה וקריאה את נקודות העומק של פרשיות הגלות והגאולה, משמעותו הפנימית של חג הפסח, רובדם הפנימי יותר של מצוות ליל הסדר ומצוות סיפור וזכירת יציאת מצרים. כמו כן הוא מקנה מבט מתבונן על מהותה של קליפת מצרים, מהותה של גאולת מצרים שורש כל הגאולות, ובכלל על עניינו של חג המצות, עניינו המיוחד של יום טוב אחרון של פסח, נס קריעת ים סוף ושירת הים, וכן על מהותם של ימי ספירת העומר אחר יציאת מצרים כהכנה לקבלת התורה, שהוא מאיר מגוון עצום של סוגיות יסודיות המהוות את יסודות האמונה של כלל ישראל.
החיבור מלוה את הקורא החל מהפסוקים הראשונים של התורה עליהם אומרים חז"ל שנרמזו ד' הגלויות (כולל ביאור מדוע לא נרמז בו גלות מצרים), ובהמשך בביאור המקראות ב"ברית בין הבתרים", ממשיך בפרשת ויגש עת ירידתו של יעקב בשבעים נפש למצרים, וכולל את כל שלבי גלות וגאולת מצרים נדבך אחר נדבך אריח על גבי לבינה.
כאמור, המאמרים לאורך הספר כולו מושתתים על יסודות תורת הגר"א והרמח"ל המהר"ל ורבינו צדוק זי"ע, אשר רבים מצפים זה עידן ועידנים לספר מוצלח שיפשיט את אורם הבהיר לפי ערך דורנו, יין ישן בקנקן חדש. המאמרים על ההגדה מיוסדים בעיקר על משנת רבינו ה'חוות דעת' בספרו 'מעשה ניסים', ורבינו מרן הג"ר יצחק אייזיק חבר זי"ע בספרו 'יד חזקה'.
סידרת המאמרים המסיימים את הספר עוסקים בעניינה של שבת קודש, שם הרחיב המחבר שליט"א את היריעה על שייכות מהותו של יום השבת לגאולת מצרים. מאמרים אלו קובעים ברכה לעצמם בהיותם מעמיקים בענין שלא רבים ירדו לעומקו.
עריכת הספר נעשתה בצילו ובהשראתו של הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון, אשר כפי הידוע רבים נהנים מאורו גם בחלק האגדה. שעות רבות ישב המחבר עם הגאון הגדול שליט"א על זיקוק הרעיונות ופרקי ההעמקה שבספר. ובנוסף השקיע המחבר שליט"א דגש מיוחד על כך שיהיו הדברים מופשטים לקורא וערוכים בסגנון השוה לכל נפש.
ב'מכתב הידידות' של הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א המתנוסס בראש הספר, מביע ראש הישיבה את התפעלותו האישית מהרב המחבר שליט"א ומהיקפו העצום של הספר, כשהוא מעיד כי 'בהרבה מהדברים ישבתי עמו בצוותא לברר את הדברים, והתפעלתי מאוד מרוחב בינתו ומבקשת האמת שלו, להבין את הדברים באמת… ובוודאי יהיה הספר לתועלת מרובה ולברכה לכל הרוצה להיכנס לפנימיות העניינים…'.
גם הטעם המיוחד של חמיו של המחבר הגאון רבי אריה ליב שפירא שליט"א מנהל רוחני דישב"ק פוניבז', וטעם ספריו הנודעים לתהילה, מורגשים היטב בין בתרי הספר. וכבר העיד המחבר בהקדמה כי בהשראתו והכוונתו נכנס לבית היין בשערי האגדה, וניצוק לפניו אבני אזל שלא להיכנס בשער המלך בהרגשים והשערות בעלמא, רק בדברים נטועים כמסמרות במרחבי מבועי התורה ובדברי רבותינו נגב"מ.
הספר החדש מצטרף לספרו הקודם של המחבר, 'אהל אבות', בו הקיף המחבר סוגיות עמוקות בפרשיות האבות הק' שבחומש בראשית, וכבר נתקבל בחיבה רבה בין מבקשי הדעת.
תועלת מיוחדת ועצומה יש במפתח המושקע והפרקטי שבסוף הספר, ניכר כי הושקעו בו שעות רבות של מחשבה כיצד להגיש לפני הקורא את הרעיונות העמוקים שבספר באופן שיוכל להגיע אליהם בקלות יתרה. המפתח מסייע לקורא להגיע לכל נקודה במהירות ובמדוייק – בפרט שישנו מפתח נפרד מפורט ע"ס ההגדה עם ציונים לדברים השוים לכל בני הבית, כך שבקלות שלא תאמן ניתן לדלות באמצעות המפתח גם פניני מחשבה והגות ברמה מותאמת לכל בני הבית – דבר שיש בו משנה חשיבות בתקופת הקורונה, בה החלו רבים לערוך בעצמם את שולחן הסדר.