אבני דרך (כריכה רכה) – הרב עוזיהו אלכורת

25.00

פרקי הדרכה והכוונה מעשית בחינוך הילדים מאת הרב עוזיהו אלכורת נשיא מוסדות חיי עולם.

המלאי אזל

מק"ט: 101560 קטגוריה: תגית:

המדריך למחנך, ובפרט בימים אלו , כאשר רוח סערה שוטפת את הרחוב , מכלה כל חלקה טובה – גוברת בנו המודעות לכך שהשמירה על האוצרות היקרים שהופקדו בידינו מחייבת הכוונה ראויה , כדי שלא נמעל ח"ו בשליחות שהוטלה עלינו , ויעלה בידינו להעלותם על דרך התורה . שהיא עיקר הצלחת ילדינו בחייהם , כמו שמובא במדרש ' צריך אדם להכניס בנו לתורה ולחנכו בלימוד , שיאריך ימים בעולם ' ( שהש"ר א ) . בעידודו ובהסכמתו של מורנו הרב שליט"א החלנו במלאכה רבת האחריות , ובהשתדלות מרובה להיות נאמנים למקור , להגיש את השיעורים בשפה בהירה ומאירת עינים . ומאידך גיסא להניח בהם את החיות והזרימה שקיימים מדרך הטבע בשיעור חי ובסייעתא דשמיא זכינו לברך על המוגמר ולהגיש את הספר למבקשי ה ' .